Prisliste


Manuellterapeut med driftsavtale med HELFO

Undersøkelse / 1.gangskonsultasjon, inntil 60 minutter

359,-

Behandling hos manuellterapeut

253,- / 313,-


Fysioterapeut uten driftsavtale med HELFO (Privat fysio)

Undersøkelse/ 1. gangs konsultasjon inntil 60 minutter

700,-

Behandling inntil 30 minutter

480-

Trykkbølgebehandling/ ESWT

700,-


Kiropraktor

Undersøkelse / 1. gangs konsultasjon

650,-

Behandling 20 min

430,-
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Såletilpasning

1250,-

Journalutskrift

85,-

Ekspedisjonsgebyr ved sending av henvisning, rekvisisjon ol. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

59,-

Nålbehandling (tillegg)

50,-

Teiping (tillegg)

60,-

Hygienetillegg

12,-


Du trenger ikke søke om frikort egenandelstak 1. Frikortet kommer automatisk i posten etter at du har betalt kr 2460,- i egenandeler for 2021. For mer info, se helsenorge.no.


Dersom du går til fysioterapeut med HELFO avtale, dekkes alle behandlingskostnader for registrerte yrkesskader og for alle under 16 år.


For å gå til timebestilling, trykk på knappen under: